Polisa na Wschód – warunki dokumentowe

Eksport na Wschód

Należności od kontrahentów z krajów o podwyższonym ryzyku mogą być ubezpieczone w ramach Polisy na Wschód  oferowanej przez KUKE SA.

Poza ogólnymi warunkami opublikowanymi na stronie www, KUKE stawia jeszcze szereg warunków dodatkowych, które dotyczą zawieranego kontraktu i dokumentów transakcyjnych niezbędnych do likwidacji szkody.

Opracowałam materiał wyjaśniający szczegóły tych dokumentowych warunków dodatkowych. Każde zdanie, każdy punkt objaśniam. Polisę na Wschód omawiam również TUTAJ.

Podziel się opinią na temat tego materiału, wypełnij, proszę, ankietę.

Przygotowałam również infografikę, która pomoże w zapanowaniu nad obowiązkami i terminami wynikającymi z polisy.

A tutaj znajdziesz wszystkie obowiązki wynikające z polisy rozpisane szczegółowo z odwołaniem do OWU i warunków szczegółowych. 

Pamiętaj, że ja nie biorę odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Ciebie na podstawie materiałów, które Ci udostępniam. Swoje decyzje podejmujesz samodzielnie i na własną odpowiedzialność.